Budownictwo

Wszelkie nietypowe mało i wielkogabarytowe prefabrykaty inżynierii przemysłowej i lądowej.
Gazownictwo

Obciążniki siodłowe i pierścieniowe dla rurociągów gazowych wysokiego ciśnienia i rurociągów przemysłowych.
Kolejnictwo

Prefabrykowane elementy infrastruktury kolejowej, służące do budowy: trakcji, peronów, przejazdów.
Kanalizacja

Kompletny system betonowych elementów do budowy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej.